شنبه 1 اردیبهشت 1403  

شرح وظایف

واحد نظارت بر مواد غذایی .

مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی : خانم برغشی اصل
شماره تماس :  09166314597
شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی
  1. نظارت بر فعالیت کارگاه ها و کارخانه های تولیدی مواد غذایی ،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
  2. نظارت بر فرآیند مواد غذایی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی به منظور تامین سلامت و مطابقت با فرمول ساخت ارائه شده
  3. کنترل و نظارت بر ساخت از نظر فرمول ترکیب و بهداشتی بودن محصول
  4. انجام اقدامات لازم جهت صدور پروانه های لوازم بهداشتی
  5. کنترل و نظارت بر واردات مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و انجام نمونه برداری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه
  6. اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات عموم مردم و مصرف کنندگان مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی
  7. پیگیری پرونده های ارسالی تخلفات واحد های تولیدی به مراجع قضایی
  8. تکمیل و ارسال فرم های آماری مطابق با دستورالعمل ها بصورت ماهانه


    www.abadanums.ac.ir