شنبه 1 اردیبهشت 1403  

شرح وظایف

واحد فناوری اطلاعات. 
 1. رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه
 2. تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
 3. نگهداری و مدیریت شبکه
 4. بررسی و بکارگیری روشها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی
 5. پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کلاسهای مجهز به دیتا پروژکتور
 6. نگهداری و حفظ ارتباطات شبکه با دانشگاه جامع و ارجاع اشکالات مربوطه،
 7. پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای شبکه و واحد
 8. پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در شبکه
 9. خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار
 10. انجام مراحل کارشناسی ، خرید ، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT
 11. بررسی محصولات و سیستمهای موجود و پیشنهاد جایگزین های احتمالی
 12. سیستمها   نصب ، تنظیم و تغییر نرم افزارهای، شبکه ها ، بانکهای اطاعاتی و سایر
 13. همکاری در بررسی نیازمندیها و ارزیابی خریدهای بالقوه جهت سازگاری با سیستمها
 14. بررسی و انعقاد قراردادهای نگهداری و پشتیبانی موجود با نظارت فنی
   
   


دانشکده علوم پزشکی آبادان