شنبه 1 اردیبهشت 1403  

واحد بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان.خانم باقری
معرفی واحد سلامت دهان و دندان
  


   سلامت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد. در همین راستا واحد سلامت دهان و دندان با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان بااولویت آموزش و ارائه خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری اولیه و ثانویه ایجاد شده است. واحد سلامت دهان و دندان برنامه ریزی می نماید تا خدمات پیشگیری اولیه ، ثانویه ، آموزشی و درمانی به افراد جامعه تحت پوشش خود با الویت گروه هدف  در قالب برنامه های پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و درمان زود هنگام پوسیدگی های اولیه و بیماریهای لثه ، در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و همچنین آموزش مردم در رده های مختلف سنی در محلهای قابل دسترس انجام شود .
خدمات دندانپزشکی که در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش ارائه می شود شامل ویزیت، فلورایدتراپی، فیشورسیلانت، جرم گیری و بروساژ، ترمیم دندان ترمیم ، پالپوتومی، درمان پالپ زنده وبرداشتن دندان های غیر قابل نگهداری و عفونی و مشاوره و ارجاع بیماران به بخش تخصصی در صورت نیاز، می باشد که با تعرفه های دولتی برای گروه های فوق ارائه می شود.
 
بیشتر...