اخبار
.

رییس جدید بیمارستان ولیعصر خرمشهر معارفه شد.

1398/9/6 چهارشنبه

روز گذشته طی مراسمی با حضور رییس دانشکده ، معاون درمان دانشکده ،مدیر شبکه ودیگر مسولین شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر از زحمات یکساله ونیم دکتر فقهی رییس سابق بیمارستان  قدر دانی و دکتر نقدی بعنوان رییس جدید بیمارستان ولیعصر (عج)خرمشهر معرفی شد.