شرح وظایف پست سازمانی  رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر

جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی ، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم

 شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها

 بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها

تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه

برنامه ریزی ، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

تدارکات و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشتی ، درمانی پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه

مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود

تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین ، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر

تدوین ، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان

برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

تعداد بازديد اين صفحه: 6281
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28654635 تعداد بازديد زيرپورتال: 301869 اين زيرپورتال امروز: 358 سایت در امروز: 11550 اين صفحه امروز: 2