شنبه 18 مرداد 1399  

شرح وظایف

....

   
 

                           رئوس وظایف مربوطه این قسمت بشرح زیر می باشد :
 

      رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه

       تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه

       نگهداری و مدیریت شبکه

       بررسی و بکارگیری روشها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی

       پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کلاسهای مجهز به دیتا پروژکتور 

       نگهداری و حفظ ارتباطات شبکه با دانشگاه جامع و ارجاع اشکالات مربوطه، 

       پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای شبکه و واحد ها

       پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در شبکه 

       خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار

       انجام مراحل کارشناسی ، خرید ، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT

      بررسی محصولات و سیستمهای موجود و پیشنهاد جایگزین های احتمالی

      نصب ، تنظیم و تغییر نرم افزارهای، شبکه ها ، بانکهای اطاعاتی و سای 
       سیستمها

      همکاری در بررسی نیازمندیها و ارزیابی خریدهای بالقوه جهت سازگاری با
      سیستمها                        
     بررسی و انعقاد قراردادهای نگهداری و پشتیبانی موجود با نظارت فنی