شنبه 18 مرداد 1399  

شرح وظایف

مدیریت امور اداری.

وظایف،برنامه ها و اهداف مدیریت امور اداری و پشتیبانی

-       اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

-       تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

-       مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.

-       مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل پژوهشگاه و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

-       برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی.

-       ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه.

-       انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

-       انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود.

-       نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.

-       تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.

-       برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه.

-       نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.

-       همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی پژوهشگاه با مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

-       نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام‌وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی).

-       مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

-       رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

-       نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

-       همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.

-       انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.