اخذ مجوز دوره های آموزشی بصورت  سالیانه
 هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش،بینش و مهارتهای پرسنل (شغلی- عمومی- بهبود مدیریت)
دریافت و ارسال مقاله های پرسنل جهت امتیاز دهی
صدور شناسنامه های سالیانه آموزش کارکنان و درج آنان در پرونده
بررسی و تایید مزایای آموزشی مرتبط بر آموزشهای ضمن خدمت کارکنان( رتبه- تبدیل وضعیت و ...) 
تعداد بازديد اين صفحه: 2140
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28654468 تعداد بازديد زيرپورتال: 301863 اين زيرپورتال امروز: 352 سایت در امروز: 11383 اين صفحه امروز: 1