شنبه 1 اردیبهشت 1403  

گزارش تصویری

1401/4/26 یکشنبه

بازدید شبانه رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر.

.
در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ دکتر قاسم کریمی رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر از مرکز تجمیعی واکسیناسیون بهزیستی به منظور  نظارت بر فرآیند خدمت‌رسانی به مراجعین ، بازدید بعمل آورد..
آرشیو