شنبه 1 اردیبهشت 1403  

گزارش تصویری

1401/4/29 چهارشنبه

بازدید کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان خرمشهر از ایستگاه های کلر زنی پایانه مرزی شلمچه.

.
شب گذشته ۲۵ تیر ۱۴۰۱ کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر به همراه کارشناس مربوطه به منظور بررسی وضعیت آب شبکه توزیع و سنجش میزان کلر باقیمانده از ایستگاه کلرزنی شبکه توزیع مستقر در پایانه و ایستگاه کلرزنی آب شیرین کن  پایانه بازدید بعمل آوردند..
آرشیو