شنبه 1 اردیبهشت 1403  

اطلاعیه ها

1401/8/22 یکشنبه

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت رفاهی.

.
_یک قطعه عکس از خودش و سایر اعضا خانواده در صورت نیاز
_گپی صفحه اول شناسنامه شخص و صفحه ای که نام همسر و فرزندان ثبت شده
_کپی حکم کارگزینی برای نیرو های رسمی پیمانی قراردادی  و کپی آخرین قرارداد برای نیرو های شرکتی

توجه
_صدور کارت رفاهی برای نیرو های شرکتی و طرحی صرفا برای خود شخص مقدور است و جهت خانواده ایشان صادر نمیگردد
_همکاران متاهل نمیتوانند برای پدر و مادر خود درخواست صدور کارت دهند
_صدور کارت برای خواهر و برادر مقدور نیست


 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر